Jeg faciliterer samtaler, der gør en indsigtsfuld og transformerende forskel for individer, grupper og organisationer.

Jeg har 30 års erfaring med facilitering af strategiprocesser, organisationsudvikling, lederudvikling og lederuddannelse, ledercoaching og sparring – individuelt og i grupper, i private og offentlige organisationer.

Definerende for en god proces er at den tager afsæt i et godt spørgsmål. Derfor vil vi altid bruge tid nok til at finde ind til kernen i den udfordring eller det spørgsmål, som skal definere processen: Hvad er behovet? Hvad er formålet? Og ikke mindst hvad er det fælles, håndgribelige mål?

En god proces involverer de rigtige – på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt. Og den rigtige proces gør en forskel. Den definerer nye handlinger og skaber genuin transformation. Vi vil derfor også altid bruge tid på at tilrettelægge processen, så vi når målet og undervejs kan høste resultaterne.

Min tilgang til ledelse og udvikling er, vi i enhver sammenhæng kan gøre en forskel. Processer skal kunne skaleres fra det personlige til hele systemer (grupper, organisationer, communities og samfund) gennem personlig praksis, dialog, frisættende facilitering og co-creation.

I mit arbejde er jeg inspireret af en socialøkologisk menneske-, organisations- og samfundsforståelse. Theory U er en del af denne forståelse og herfra henter jeg metoder og værktøjer, der er med til at understøtte, at samtaler og dialoger bliver ægte nærværende og når ind i det felt, hvor vi finder vores fælles intention og får adgang til den visdom, vi i fællesskab besidder.

Jeg har gennem mange år udviklet en dyb forståelse af, hvad indiansk livsforståelse og medicinhjulet kan lære det moderne menneske, og hvordan vi kan udvikle os som mennesker og organisationer, så vi på en balanceret måde kan være i verden og håndtere de udfordringer vi har.

Jeg er den af et internationalt Art of Hosting netværk, som arbejder med at udvikle participatoriske metoder og processer til at facilitere samtaler, der gør en forskel.